Fanvil C66

Fanvil C66 to sześcioliniowy Gigabitowy telefon VoIP posiadający nowoczesny wygląd. Został zaprojektowany dla osób, które codziennie odbierają dużą ilość połączeń np recepcja, sekretariat.

Telefon ma możliwość podłączenia do 5  konsol sekretarskich Fanvil C10. Każda z nich rozszerza funkcjonalność aparatu o 30 dodatkowych klawiszy DSS. Każdy z klawiszy ma dwu kolorową diodę informującą o aktualnym stanie linii.

Szczegółowe informacje

Funkcje telefonuOpcje dla połączeńZarządzanie
 • 6-liniowy gigabitowy telefon IP
 • Wersja gigabitowa
 • Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
 • Głos HD na wszystkich liniach
 • Zasilanie POE
 • WAN/LAN: 10/100/1000 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge lub NAT
 • 8 klawiszy DSS z dwukolorową diodą LED
 • Rozdzielczość wyświetlacza LCD 128×64 pikseli
 • 3-kierunkowa konferencja
 • Przekazywanie połączeń zajęty/bez odpowiedzi/zawsze
 • Przenoszenie połączeń
 • Wstrzymywanie połączeń
 • Połączenie oczekujące
 • 3 kierunkowa konferencja
 • Lista BLF
 • Dołączenie do rozmowy
 • Ponowne wybieranie ostatniego numeru / automatyczne ponowne wybieranie
 • Oddzwanianie
 • Elastyczny plan wybierania
 • Funkcja blokowania połączeń wychodzących
 • Nie przeszkadzać
 • Automatyczna odpowiedź
 • Wyświetlanie ID dzwoniącego
 • CLIR – blokada połączeń numerów zastrzeżonych
 • CLIP – możliwość wykonywania połączeń z numeru zastrzeżonego
 • Połączenie bez rejestracji
 • Rejestr z nieodebranych połączeń/ przychodzących/ wychodzących do 300 pozycji
 • Książka telefoniczna 1000 pozycji
 • Skrócone wybieranie
 • Infolinia
 • Odrzucanie połączeń
 • Czarna lista/biała lista
 • Obsługa plików .xml w książce telefonicznej
 • Połączenia przez sieć
 • Blokowanie klawiatury, połączenia alarmowe
 • Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
 • Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
 • Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP i POST
 • Auto provisioning/dhcp option66/HTTPS/FTPS
 • Zarządzanie przez Telnet

Porównanie modeli

Specification C66 C62 C58P C58 C56P C56 F52 C01
Physical Feature HD Codec yes yes yes yes yes yes yes yes
HD Handset yes yes yes yes N/A N/A yes N/A
LCD 128X64 128X64 128X48 128X48 segment segment 128X48 128X48
KEYS 40 40 33 33 33 33 23 32
Programmable Key 8 8 4 4 4 4 NA NA
Line Key 4 4 2 2 NA NA NA 3
Soft Key 4 4 4 4 0 0 4 4
Ethernet Ports 2 2 2 2 2 2 2 2
Headset RJ-9 RJ-9 RJ-9 RJ-9 N/A N/A N/A RJ-9
PoE yes yes yes N/A yes N/A yes yes
Extension Module 5×30 keysdual-color LED 5×30 keysdual-color LED N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Telephony Feature Accounts 6 6 2 2 2 2 2 3
BLA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BLF yes yes yes yes N/A N/A N/A yes
IAX2 yes yes yes yes N/A N/A yes yes
VPN yes yes yes yes N/A N/A yes yes
Wideband Codec G.722 G.722 G.722 G.722 G.722 G.722 G.722 G.722
intercom yes yes yes yes yes yes yes yes
Paging yes yes yes yes yes yes yes yes
Call Park yes yes yes yes yes yes yes yes
Call Pickup yes yes yes yes yes yes yes yes
Channel yes yes yes yes yes yes yes yes
SMS yes yes yes yes N/A N/A yes yes
3 Way Conference yes yes yes yes yes yes yes yes
Phonebook 500 500 500 500 500 500 500 500
XML phonebook yes yes yes yes N/A N/A yes yes
LDAP yes yes yes yes N/A N/A yes yes
XML Screen/Browser yes yes yes yes N/A N/A yes yes
Ringtone downloadable yes yes yes yes N/A N/A yes yes
Call Logs 300 300 300 300 100 100 300 300
Multi-Language yes yes yes yes N/A N/A yes yes
Deploy and Upgrade TR069 yes yes yes yes N/A N/A yes yes
Auto-provisioning yes yes yes yes yes yes yes yes
Security and QoS Secure RTP yes yes yes yes N/A N/A yes yes
TLS yes yes yes yes N/A N/A yes yes
HTTPS yes yes yes yes N/A N/A yes yes
VLAN 802.1pq yes yes yes yes yes yes yes yes
Diffserv yes yes yes yes yes yes yes yes
Tos yes yes yes yes yes yes yes yes